Nagyrákos Község Önkormányzata

9938 Nagyrákos, Alsószer 13.

Nyertes pályázatok

Magyar Falu Program

Felelős állattartás elősegítése – 2021

MFP-FAE/2021

Felelős állattartás népszerűsítése Nagyrákoson

Nagyrákos Község Önkormányzata a Magyar Falu Program a Felelős állattartás elősegítése-2021 MFP-FAE/2021 kódszámú felhívásának keretén belül 957 769 Ft, azaz Kilencszázötvenhétezer-hétszázhatvankilenc forint vissza nem térítendő támogatást nyert Felelős állattartás népszerűsítése Nagyrákoson (támogatói okirat iktatószáma: 1123/3009/344/5/2021, iratazonosító: 3308930383) projekt megvalósítására.

A felhívás célja, hogy az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések lakosságának segítséget nyújtson a nem kívánt állatszaporulat mérséklésének előmozdítására. A pályázat keretében az önkormányzat támogatást igényelhetett, hogy segítséget nyújtson a település lakóinak tulajdonában lévő ebek, macskák praxisengedéllyel rendelkező állat-egészségügyi szolgáltatónál állatorvosi tevékenységet végző, FELIR azonosítóval rendelkező állatorvos (a továbbiakban: állatorvos) által elvégzett ivartalaníttatására, ezzel egyidejűleg az állatok veszettség elleni védőoltására, valamint transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölésére.

Faluhelyen, így Nagyrákoson is, az állatokat, macskákat nem kedvtelésből, hanem pl. a mezei rágcsálók, kártevők irtása végett tartották, tartják. Mivel az állatokat nem a házban helyezik el, hanem az udvaron, szabadon kóborolhatnak, párosodhatnak más kijáró macskákkal vagy gazdátlan állatokkal, beszennyezik a környezetet és betegségeket terjeszthetnek. Az ivartalanítást elsősorban a házi kedvencként tartott állatoknál végeztetik, így a többiek kontrollálatlanul szaporodhatnak. Egy nőstény macska évente átlagosan kétszer ellhet, egy ellésnél pedig átlagosan 2-6 kölyök jön világra, ezért elengedhetetlen a szaporulat szabályozása. Bár a szaporulat elhelyezése ma is gondot okoz, az állatok, különösen a macskák, ivartalanítása nem élvez elsőbbséget, s csak a legszükségesebb esetben végeztetik el. A pályázati támogatással elvégzett ivartalanítással ezt a problémát szeretnénk orvosolni, Az ivartalanításnak rengeteg előnye van, megakadályozza a tovább szaporodást, a kasztrált macskák nyugodtabbak és kiegyensúlyozottabbak, kevésbé agresszívek, megbízhatóbbak és kisebb territóriumra van szükségük, csökken a balesetek és verekedések előfordulásának esélye. Ráadásul a kasztrált macskák élettartama várhatóan hosszabb, mint nem ivartalanított társaiké.

Nagyrákos Község Önkormányzata a pályázat keretében elvégezteti az igénylő lakosainak tulajdonában lévő állatok állatorvos által elvégzendő ivartalanítását, valamint az ivartalanításra kerülő állatok veszettség elleni védőoltását, mely nemcsak állatvédelmi ill. állategészségügyi és közegészségügyi szempontból vagy a lakosság terheinek enyhítése végett fontos, hanem ezzel szeretné felhívni a figyelmet saját településén és a környező őrségi falvakban is a felelős állattartás fontosságára.

 

 Magyar Falu Program

Temető fejlesztése
MFP-FFT/2019

Nagyrákos 135 hrsz-on temetőkerítés létesítése

Nagyrákos Község Önkormányzata a Magyar Falu Program Temető fejlesztése című MFP-FFT/2019 kódszámú felhívásának keretén belül 4 793 065 Ft, azaz Négymillió-hétszázkilencvenháromezer-hatvanöt forint vissza nem térítendő  támogatást nyert  Nagyrákos 135 hrsz-on temetőkerítés létesítése (támogatói okirat iktatószáma: 947/3009/403/3/2019, iratazonosító: 3020483783) projekt megvalósítására.

Az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot adó Körmendi FERRUM-S Kft. (9900 Körmend Munkácsy u. 9.) árajánlatát fogadta el bruttó 5.152.659 Ft azaz Ötmillió-egyszázötvenkettőezer-hatszázötvenkilenc forint összegben és megbízta a projekt kivitelezésével.

A pályázati támogatással a meglévő alacsony, leromlott állapotú korhadt temetőkerítés helyett Steelvent típusú acélkerítés épült – az utcafronti részen 1,5 m magassággal, 200 m hosszon, az északkeleti és északnyugati oldalon 1,7 m magassággal 125 m hosszon -, acél oszlopokkal, zöld színű tűzihorganyzással. A kerítés utcafronti részén 2 db tolókapu és 2 db nyíló kivitelű személybejáró készült.

A műszaki-átadás átvételre 2020. november 3. napján került sor.

A projekt megvalósításával esztétikus megjelenésű, vadvédelmi szempontból is hatékony, új kerítés létesült, így a temető méltó kegyeleti helyként szolgálhat.

 

Magyar Falu Program

Közterület karbantartását szolgálóeszközbeszerzés

MFP-KKE/2020

Fűnyíró traktor beszerzése Nagyrákoson

Nagyrákos Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” című MFP-KKE /2020. kódszámú felhívásának keretén belül 1.040.989 Ft, azaz Egymillió-negyvenezer-kilenszáznyolcvankilenc forint vissza nem térítendő támogatást nyert Fűnyíró traktor beszerzése Nagyrákoson (projektazonosító: 30876060264, támogatói okirat iktatószáma: 1015/3009/860/3/2020) pályázatának megvalósítására.

A pályázati támogatásból 1 db Husquarna TC238T fűnyírótraktort vásároltunk, melyet a legkedvezőbb árajánlatot adó, Tímár és Társa Kft-től (9799 Szentpéterfa Kossuth L. u. 2.) szereztünk be.

Az Önkormányzat a település földrajzi elhelyezkedéséből adódóan jelentős zöldterületekkel rendelkezik, melyek folyamatos gondozást, karbantartást igényelnek a rendezett településkép fenntartásáért, a környezettudatos magatartás megvalósításáért, lehetőséget teremtve a testi, lelki feltöltődésre. Különösen fontosnak tartjuk az esztétikus, egészséges környezet kialakítását, nemzeti értékeink környezetének gondozását, valamint, hogy kulturált környezetet biztosítsunk a kikapcsolódásra, testmozgásra, sportra.

Az Önkormányzat meglévő eszközei elavultak, elhasználódtak és fenntartásuk jelentős többletköltségekkel jár. Ezért, a környezettudatosság jegyében, az új modern Husquarna TC238T fűnyíró traktor (Briggs & StantonIntek motorral, 656 cm3 lökettérfogat, hidrosztatikus váltó, 15 LE teljesítmény) beszerzésével tavasztól őszig biztosíthatjuk közterületeink, a hivatal, kultúrház, a helyi nemzeti értéknek nyilvánított Tájház és kovácsműhely, református és katolikus temető, játszótér és sportpálya, valamint a települési utak, árkok, járdák és buszvárók környékének karbantartását. Emellett fontos feladatunk az aktuális parlagfű-mentesítési feladatok elvégzése a Nagyrákos 129, 134 helyrajzi számokon, valamint a nemesszeri út mentén, összesen mintegy 1,5 ha területen.

Az új, modern gépet minimális működési költség és könnyű karbantartás mellett – a gyárilag beállított, lecsökkentett maximális fordulatszám miatt -, csendesebb üzemmód és a csökkentett károsanyag-kibocsátás jellemzi. Az Őrségi Nemzeti Park fokozottan védett területén kiemelkedően fontos a természetmegőrzés, az élő zöldterületeket preferáljuk.  Célunk az élhetőbb természeti környezet fenntartása, épített örökségünk környezetének méltó gondozása felesleges vegyszerek felhasználása nélkül, teret adva egészségesebb életmódnak.

Így az új fűnyíró traktor beszerzése hozzájárul Nagyrákos község belterületi közterületeinek, zöldterületeinek hatékony, megfelelő karbantartásához, fenntartásához, különösen a település frekventált helyi értékeinek környezetének gondozásához.

HUNG-2021 nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása

XX. Völgyhídi Vásár

2021. július 17-18.

Nagyrákos Község Önkormányzatának az Agrárminisztérium által meghirdetett nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt HUNG-2021 kódjelű pályázati felhívására benyújtott HUNG-2021/7656 pályázati azonosító számon nyilvántartásba vett „XX. Völgyhídi Vásár” című pályázata az Agrárminiszter HF/274/2021 számú döntése alapján egyszeri 2.401.640 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A nagyrákosi völgyhíd mellett évek óta nagyhírű népművészeti és kézműves vásárt rendezünk, ahol már nem csak a hagyományos vásári portékát találjuk, a helyi értékek bemutatására is szervezünk programokat, a helyi értékek megóvásáért, megőrzéséért.

A rendezvény keretében szinte valamennyi Települési Helyi Értékek Gyűjteményébe felvett nemzeti érték bemutatásra kerül.

Épített kulturális örökség kategóriában:

TÁJHÁZ ÉS KOVÁCSMŰHELY

BORROMEI SZENT KÁROLY KATOLIKUS

TEMPLOM

REFORMÁTUS TEMPLOM ÉS

HANGVERSENYORGONÁJA

Ipari és műszaki megoldások kategóriában:

VÖLGYHÍD

ZSUZSA ALAGÚT

Természeti környezet kategóriában:

SZALA-PATAK MENTI KASZÁLÓ RÉTEK

KASZÁLÓGYÜMÖLCSÖSÖK

Kulturális örökség kategóriában:

VÖLGYHÍDI VÁSÁR

Ahogy a régi vásárokban árusok, mutatványosok, komédiások, úgy itt is kézműves kirakodó vásár, kiállítás és szórakoztató műsorok, vetélkedők várják a falubelieket, hazatérőket és az idelátogatókat. A vásár, az Őrségben egyedülállóként, a régi falusi vásárok hangulatát megidézve, őrzi, láttatja e tájegység, s kis falunk értékeit, történelmi örökségét, természeti kincseit, s ezáltal életben tartja a helyi értékeket, a hagyományokat, tovább örökítve ezzel az őrségi föld szeretetét, erősítve összetartozásunkat.

Magyar Falu Program

Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – 2021

MFPOJKJF/2021

Játszótérkerítés építése Nagyrákoson

Nagyrákos Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – 2021 című, MFPOJKJF/2021 pályázati felhívásra benyújtott Játszótérkerítés építése Nagyrákoson (projekt azonosítója: 3282812570) pályázat megvalósítására 4 970 875 Ft, azaz négymillió-kilencszázhetvenezer-nyolcszázhetvenöt forint vissza nem térítendő támogatást nyert.

A játszótér a falu központjában, nyílt területen, utcafronton ill. a Nagyrákosi-patakkal határos területeken helyezkedik el. Az utcafronton egyáltalán nincs kerítés, a patak mentén pedig elöregedett, leromlott állapotú kerítés szegélyezi, mely gazdaságosan nem felújítható. Ezért a pályázati támogatás igénybevételével a gyermekek biztonsága és vagyonvédelmi érdekek miatt új tájba illő kerítést építenénk. A játszótér a kultúrház, a község turisztikai látványosságai (református templom, kaszálórétek stb.), a futballpálya felé vezető közút ill. a Nagyrákosi-patak határolta területen helyezkedik el, ezért a gyermekek biztonsága érdekében élet-, baleset- és egészségvédelmi szempontból, valamint a játszóeszközök védelme miatt vagyonvédelmi szempontból is indokolt a lekerítése. Az ingatlanok utcafronti oldalán egyáltalán nincs kerítés, a patak felőli oldalon lévő kerítés pedig leromlott műszaki állapotú, bontandó. Terveink szerint az új kerítés ezen a két oldalon készül porszórt acél vázszerkezettel (oszlopokkal és hevederekkel), 2 m-es osztásközzel, 1,20 m magassággal. A fém vázszerkezetre akác kerítéslécek kerülnek rögzítésre a településképi rendelet előírásainak megfelelően. A kerítéslécek 7,5 x 2 x 120 cm mérettel készülnek, 8 db/m mennyiséggel. A kerítés utcafronti részén, az önkormányzati épület mellett 1 db nyíló kivitelű kapu készül, a kerítéssel megegyező kivitelben.

A játszótér a helyi közösségi élet egyik központja. Nemcsak gyermekek, gyermekes családok, hanem ifjak és idősebbek számára is találkozási pontként szolgál, a kultúrház szomszédságában szabadtéri közösségi térként funkcionál, lehetőséget kínál, hogy a különböző korosztályok tartalmasan tölthessék szabadidejüket, testileg-lelkileg feltöltődhessenek. Az Önkormányzat az elmúlt években számos fejlesztést hajtott végre önerőből a rendezett településkép kialakítása, fenntartása érdekében (pl. térköves járda, parkoló építése). Célunk a gyermekek testi épségének és egészségének biztosítása, a vandalizmussal okozott károk minimalizálása, a kóbor állatok okozta károk és kiemelten a vadkárok megelőzése. Ugyanis az Őrségben, erdőkkel körülvett településünkön régóta fennálló probléma, hogy a kóbor állatok mellett a betörő vadak (szarvasok, vaddisznók) rongálják a falu épületeit, építményeit, emlékhelyeket, utcabútorokat, zöldterületeket, fákat, bokrokat és virágágyásokat stb. Így, többek között, éjszakánként a játszótérre is bejárnak, kárt tesznek a játszóeszközökben, bútorokban, feltúrják a földet, szennyezik a területet, a játékokat, különösen a homokozót. E program megvalósításával nemcsak esztétikus megjelenésű, tájba illő kerítéssel gazdagodna a faluközpont, hanem a gyermekek számára biztonságos fejlesztési és játéklehetőséget biztosíthatunk, minimalizálhatjuk a rongálási és egyéb károkat.

Galéria