Nagyrákos Község Önkormányzata

9938 Nagyrákos, Alsószer 13.

Nyertes pályázatok

Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021.

Belterületi utak, járdák hidak felújítása

Nagyrákos 127 hrsz-ú járda felújítása (azonosító: 519 109)

 

Nagyrákos Község Önkormányzata a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében a BMÖFT/6-8/2021. iktatószámú miniszteri döntésnek megfelelően 7.374.916 Ft, azaz Hétmillió-háromszázhetvennégyezer-kilencszáztizenhat forint vissza nem térítendő támogatásban részesült. A Belterületi utak, járdák hidak felújítása jogcím szerint a pályázati támogatás segítségével a Nagyrákos 127 hrsz-ú, 286 fm hosszúságú, szilárd burkolatú járdát újítottuk fel (a meglévő járda bontása, földtükör készítés, alsó kavics ágyazat építés, szegélyezések, szegélyen belüli feltöltés, kocsibejáróhoz CKT elhelyezése, 2-4 ágyazó bazalt beépítés, térkövezés, külső szegélyen kívüli árok, tereprendezés). A támogatási intenzitás 65 %, így Önkormányzatunk a 7.374.916 Ft támogatáshoz, 3.971.109 Ft önerőt vállalt.

 

HUNG-2022 nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása

 

Megújult környezettel a XXI. Völgyhídi Vásár sikeréért

  1. július 16-17.

Nagyrákos Község Önkormányzatának az Agrárminisztérium által meghirdetett nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt HUNG-2022 kódjelű pályázati felhívására benyújtott HUNG-2022/8781 pályázati azonosító számon nyilvántartásba vett „Megújult környezettel a XXI. Völgyhídi Vásár sikeréért„ című pályázata az Agrárminiszter döntése alapján egyszeri 3.300. 000 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

 

Nagyrákos Község Önkormányzata 2001 óta rendezi meg a Völgyhídi Vásárt, az Őrségben egyedülálló népművészeti és kézműves vásárt. Az elmúlt esztendőben a HUNG-2021 támogatás keretében sikerült méltóképp megünnepelni a jubileumi, huszadik, rendezvényt.

A vásár érdekessége, hogy igazán autentikus, hangulatos környezetben az Őrség gyönyörű vidékén, a Szala-folyó partján a falu központi, emblematikus épületeinek szomszédságában, Nagyrákosi Tájház és Kovácsműhely körül kapnak helyet a vásározók.

A Tájház az 1920-as évek hangulatát idézi, amelyben bemutatjuk, hogyan éltek eleink, milyen eszközöket használtak mindennapjaik során. A falu központjában álló zsúpfedeles ház az l800-as évek végén készült el a helyiek összefogásával, szolgálati lakást építettek a nagyrákosi kovácsnak. Miután az utolsó család is kiköltözött belőle, minden az enyészeté lett. Majd az 1990-es évek elején megszületett a rekonstrukció gondolata és Nagy Endre muzeológus tervei alapán újjáépült a ház. Az Önkormányzat azóta is szívén viseli az épület sorsát, folyamatosan karbantartja, gondozza. Az elmúlt esztendőben a Tájház -a család önzetlen felajánlása révén-, Hegedűs Ildikó és néhai Hegedűs Péter magángyűjteményével gazdagodott.

 

A Tájház és kovácsműhely a helyi közösségi élet egyik központja. Nemcsak gyermekek, gyermekes családok, hanem ifjak és idősebbek számára is találkozási pontként szolgál, udvara szabadtéri közösségi térként funkcionál, lehetőséget kínál, hogy a különböző korosztályok tartalmasan tölthessék szabadidejüket, testileg-lelkileg feltöltődhessenek.

Azonban igazi attrakcióvá a Völgyhídi Vásár idején válik. A rendezvény a hagyományos vásárok hangulatát idézi, kizárólag helyi termékek, kézműves alkotások, bőráruk, népi ruházat, fazekas holmik, csuhébabák, textil játékok kapnak itt helyet. Sok helyen kínálnak egészséges, házilag előállított sajtot, természetes lekvárt, szörpöt, s természetesen, őrségi rétest és tökmagolajat. Az árusok a településről, a környékbeli falvakból, Zala megyéből, de még az ország másik végéből is érkeznek. Azonban nemcsak a hagyományos vásári portékát találjuk, hanem a helyi értékek változatos bemutatására, népszerűsítésére is szervezünk programokat. (kiállítás, szórakoztató folklór műsorok, kézműves foglalkozások, vetélkedők, szertúra-traktortúra, gyalog- és kerékpártúrák, játszóudvar stb.) A családosan vagy baráti társasággal érkező vásározókat (kb. 1000-1200 fő) minden évben több olyan program várja, amely a hangulatba szervesen beágyazódva bővíti a kellemes időtöltési lehetőségek sorát. A vásár szomszédságában, a közösségi színtérben, színvonalas kulturális programok, elsősorban hagyományőrző zenék és táncok váltják egymást a színpadon. Emellett a térségi amatőr művészek, csoportok bemutatkozására kínálunk lehetőséget. Fontosnak tartjuk, hogy ezen csoportok számára bemutatkozási lehetőséget biztosítsunk a rendezvényen, hogy a közönség széles körben megismerhesse tevékenységüket, s kellő motivációt adva a ”továbblétezéshez”.

 

A felajánlott kiállítási anyagot a Tájház hátsó helyiségeiben szeretnénk elhelyezni, ezért a kiállító terek bővítését tervezzük. Azonban kerítetlen, nyitott porta lévén a terület szabadon átjárható, az épület akadálytalanul megközelíthető. Így a szomszédos ingatlanok haszonállatai, a kóbor állatok, sőt erdőkkel körülvett településünkön az éjszaka betörő vadak rongálják az épületet, helyiségeket, emlékhelyeket, utcabútorokat, zöldterületeket, fákat, bokrokat és virágágyásokat stb.

Mivel a zsuppfedeles tájház hátsó helyiségének padozata és pitvara döngölt agyag, ezek a legveszélyeztetettebb részek, hiszen itt feltúrják, kiássák, kikaparják a földet, szennyezik a területet. Ezek a rongálások nemcsak esztétikailag rontják a kiállítóterek összképét, hanem az épületek tisztántartását is megnehezítik, körülményes a takarítás, főleg turisztikailag frekventált időszakokban. Így a régi épület a folyamatos karbantartás ellenére is gondozatlannak tűnik.

A pályázati támogatás segítségével új kiállítóhelyiségeket szeretnénk kialakítani, az eredetileg istállóként szolgáló hátsó helyiséget, valamint a közös foglalkozásokra, régi tárgyak, mesterségek bemutatására szolgáló pitvar részt szeretnénk kézzel vetett bontott téglával kirakni.

Emellett a kovácsműhely belső falazata is karbantartásra szorul. A régi épület falai nedvesek, a vizes vakolat felpúposodik, elválik a faltól, megreped, töredezik, ezért a régi rossz, salétromos vakolat eltávolítása után, a kiszárítást követően, speciális szárító vakolattal szeretnénk ellátni, majd meszelni.

A munkálatokat április-május-június hónapban szeretnénk elvégezni, hogy a hagyományosan július harmadik hétvégéjén megrendezett Völgyhídi Vásáron átadhassuk, méltóképp megünnepelhessük a Tájház és kovácsműhely megújulását.

A fent felsorolt költségeken túl a megnyitó és a kulturális program hagyományőrző, népzenei és néptánc fellépőinek, a vásári hangulatot idéző mutatványosok, muzsikusok, valamint a népi kultúra megismerésére szervezett kézműves foglalkozások költségeit szeretnénk a pályázott összegből finanszírozni.

A rendezvény szervezője Nagyrákos Község Önkormányzata. Az Önkormányzat az elmúlt két évtizedben főként önerőből valósította meg a rendezvényt, melynek   sikerét számos települési önkéntes, segíti, köztük – diákmunka keretében -, középiskolás, főiskolás/egyetemista tanulók, hallgatók.

 

Az Önkormányzat az elmúlt években számos fejlesztést hajtott végre önerőből a rendezett településkép kialakítása, fenntartása érdekében. E program megvalósításával nemcsak esztétikus megjelenésű kiállítóterekkel gazdagodna a faluközpont, hanem minimalizálhatjuk a rongálási és egyéb károkat.

Pályázatunk célja, hogy a Völgyhídi Vásár és a Tájház és kovácsműhely különleges vonzerejét kihasználva, a fenntartható hasznosítás révén hosszútávon megőrizzük   Nagyrákos község helyi értékeit, megismertessük az Őrség népi kultúráját, megmutassuk a természet szépségeit, támogassuk a hagyományőrző szabadidős tevékenységeket, lehetőséget teremtsünk a hagyományokat tovább vivő népművészeti alkotók, kézművesek bemutatkozására, a régi mesterségek népszerűsítésére, és ezzel élővé tegyük a ránk bízott örökséget, mely reményeink szerint nemcsak a helyieknek nyújt élményt, hanem vonzóbbá teszi kis falunkat az ide látogató turisták számára is.

 

Magyar Falu Program

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése

MFP-ÖTIK/2022

 

A nagyrákosi közművelődési közösségi színtér környezetrendezése

 

Nagyrákos Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése című MFP-ÖTIK/2022 pályázati felhívásra benyújtott A nagyrákosi közművelődési közösségi színtér környezetrendezése (projekt azonosítója: 3347366325) pályázat megvalósítására 5 000 000 Ft, azaz Ötmillió forint vissza nem térítendő támogatást nyert.

 

Nagyrákos az Őrség frekventált települése, az Őriszentpéterre vezető út, a Zala folyó, a nemzetközi vasútvonal mentén, Magyarország leghosszabb vasúti völgyhídjánál terül el, számos őrségi túra- és kerékpárútvonal állomása. Az itt élők és az ide látogató turisták miatt is fontosnak tartjuk a közterületek karbantartását, az esztétikus, gondozott környezet fenntartását, épített örökségünk méltó gondozását. Az Önkormányzat 2001- ben az államalapítás ezeréves évfordulója tiszteletére hozta létre a kultúrház és a polgármesteri hivatal közös udvarán az emlékparkot, melynek közepén a millenniumi emlékmű áll. Az udvar megújítása és az emlékhely a falu lakóinak összefogásával, önerőből, önzetlen felajánlások révén, társadalmi munkában készült. A felújított udvart és az emlékhelyet az I. Völgyhídi Vásár alkalmával a millenniumi ünnepség keretében Dr. Turi-Kovács Béla környezetvédelmi miniszter úr adta át.

 

A pályázat keretében Nagyrákos központjában a Tájház és kovácsműhely szomszédságában található a közösségi színtér, melynek a polgármesteri hivatalnak is helyet adó többfunkciós épülettel közös udvarának környezetrendezését tervezzük.

Az Önkormányzat ugyan folyamatosan karbantartja, gondozza a teret, azonban a megépítése óta eltelt 21 év alatt az időjárás viszontagságai és a folyamatos igénybevétel miatt a térburkolat állapota erősen leromlott, töredezett, felfagyott, ezért teljeskörű felújítása szükséges. A közösségi színtér a helyi közösségi, kulturális élet központja, a hivatallal közös udvara (110 és 111 hrsz) a szomszédos játszótér (112 hrsz) felé nyitott, így egyetlen nagy szabadtéri közösségi színtérként funkcionál, találkozási pontként szolgál, lehetőséget kínál, hogy a különböző korosztályok tartalmasan tölthessék szabadidejüket, testileglelkileg feltöltődhessenek. Az Önkormányzat az elmúlt években számos fejlesztést hajtott végre önerőből és pályázati támogatás keretében is a rendezett településkép kialakítása, fenntartása érdekében. Az MFP Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér 2021 -Játszótérkerítés építése Nagyrákoson projekttel a gyermekek biztonsága és vagyonvédelmi okok miatt új kerítést építhetünk, mely a Nagyrákos 111 hrsz-ú ingatlan egy rövid szakaszát is érinti.

Közös udvar lévén az Önkormányzat jelen pályázati kiírás keretében a Közösségi terek fejlesztése és Faluházak fejlesztése kategóriában is benyújtotta támogatási igényét. Közösségi terek fejlesztése kategóriában ugyan támogatást nyert a nagyrákosi közművelődési közösségi színtér (Nagyrákos 111 hrsz) udvarának rendezésére, kertépítésre, új térburkolattal való ellátására, az udvar térkövezésére és járda építésére, azonban Faluházak fejlesztése kategóriában a rendelkezésre álló forrás kimerült, ezért a közös udvar másik felének felújítására vonatkozó pályázatunk tartaléklistára került, így ennek költségeit Önkormányzatunk önerőből biztosítja.

Terveink szerint a meglévő burkolat elbontását követően gépi és kézi földmunkával kialakítják a tükröt. A csapadékvíz elvezetése után tömörített bazalt ágyazat készül, majd elkészítik a burkolat szegélyeit beton kerti szegélyből beton talpgerendában rögzítve. A szegélyek között készül a burkolat alépítménye CKT soványbetonnal ill. kavicságyazattal. Erre kerül a térkő burkolat 2/4-es ágyazó bazaltba rakva. A burkolás befejeztével történik a finom tereprendezés.

 

Az udvar megújításával nemcsak esztétikus megjelenésű közösségi térrel gazdagodna településünk, hanem az ide látogató turisták számára is vonzóbbá teszi falunkat. Megépítésével élhetőbbé válik településünk, biztonságosabbá válik a közlekedés, esztétikus, kulturált környezetet biztosíthatunk a közművelődési feladatok ellátásához, épített örökségünk megóvására és méltóképp őrizhetjük tovább honfoglaló őseink emlékét.

 

Magyar Falu Program

Felelős állattartás elősegítése – 2021

MFP-FAE/2021

Felelős állattartás népszerűsítése Nagyrákoson

Nagyrákos Község Önkormányzata a Magyar Falu Program a Felelős állattartás elősegítése-2021 MFP-FAE/2021 kódszámú felhívásának keretén belül 957 769 Ft, azaz Kilencszázötvenhétezer-hétszázhatvankilenc forint vissza nem térítendő támogatást nyert Felelős állattartás népszerűsítése Nagyrákoson (támogatói okirat iktatószáma: 1123/3009/344/5/2021, iratazonosító: 3308930383) projekt megvalósítására.

A felhívás célja, hogy az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések lakosságának segítséget nyújtson a nem kívánt állatszaporulat mérséklésének előmozdítására. A pályázat keretében az önkormányzat támogatást igényelhetett, hogy segítséget nyújtson a település lakóinak tulajdonában lévő ebek, macskák praxisengedéllyel rendelkező állat-egészségügyi szolgáltatónál állatorvosi tevékenységet végző, FELIR azonosítóval rendelkező állatorvos (a továbbiakban: állatorvos) által elvégzett ivartalaníttatására, ezzel egyidejűleg az állatok veszettség elleni védőoltására, valamint transzponderrel (mikrochippel) történő megjelölésére.

Faluhelyen, így Nagyrákoson is, az állatokat, macskákat nem kedvtelésből, hanem pl. a mezei rágcsálók, kártevők irtása végett tartották, tartják. Mivel az állatokat nem a házban helyezik el, hanem az udvaron, szabadon kóborolhatnak, párosodhatnak más kijáró macskákkal vagy gazdátlan állatokkal, beszennyezik a környezetet és betegségeket terjeszthetnek. Az ivartalanítást elsősorban a házi kedvencként tartott állatoknál végeztetik, így a többiek kontrollálatlanul szaporodhatnak. Egy nőstény macska évente átlagosan kétszer ellhet, egy ellésnél pedig átlagosan 2-6 kölyök jön világra, ezért elengedhetetlen a szaporulat szabályozása. Bár a szaporulat elhelyezése ma is gondot okoz, az állatok, különösen a macskák, ivartalanítása nem élvez elsőbbséget, s csak a legszükségesebb esetben végeztetik el. A pályázati támogatással elvégzett ivartalanítással ezt a problémát szeretnénk orvosolni, Az ivartalanításnak rengeteg előnye van, megakadályozza a tovább szaporodást, a kasztrált macskák nyugodtabbak és kiegyensúlyozottabbak, kevésbé agresszívek, megbízhatóbbak és kisebb territóriumra van szükségük, csökken a balesetek és verekedések előfordulásának esélye. Ráadásul a kasztrált macskák élettartama várhatóan hosszabb, mint nem ivartalanított társaiké.

Nagyrákos Község Önkormányzata a pályázat keretében elvégezteti az igénylő lakosainak tulajdonában lévő állatok állatorvos által elvégzendő ivartalanítását, valamint az ivartalanításra kerülő állatok veszettség elleni védőoltását, mely nemcsak állatvédelmi ill. állategészségügyi és közegészségügyi szempontból vagy a lakosság terheinek enyhítése végett fontos, hanem ezzel szeretné felhívni a figyelmet saját településén és a környező őrségi falvakban is a felelős állattartás fontosságára.

 

 Magyar Falu Program

Temető fejlesztése
MFP-FFT/2019

Nagyrákos 135 hrsz-on temetőkerítés létesítése

Nagyrákos Község Önkormányzata a Magyar Falu Program Temető fejlesztése című MFP-FFT/2019 kódszámú felhívásának keretén belül 4 793 065 Ft, azaz Négymillió-hétszázkilencvenháromezer-hatvanöt forint vissza nem térítendő  támogatást nyert  Nagyrákos 135 hrsz-on temetőkerítés létesítése (támogatói okirat iktatószáma: 947/3009/403/3/2019, iratazonosító: 3020483783) projekt megvalósítására.

Az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot adó Körmendi FERRUM-S Kft. (9900 Körmend Munkácsy u. 9.) árajánlatát fogadta el bruttó 5.152.659 Ft azaz Ötmillió-egyszázötvenkettőezer-hatszázötvenkilenc forint összegben és megbízta a projekt kivitelezésével.

A pályázati támogatással a meglévő alacsony, leromlott állapotú korhadt temetőkerítés helyett Steelvent típusú acélkerítés épült – az utcafronti részen 1,5 m magassággal, 200 m hosszon, az északkeleti és északnyugati oldalon 1,7 m magassággal 125 m hosszon -, acél oszlopokkal, zöld színű tűzihorganyzással. A kerítés utcafronti részén 2 db tolókapu és 2 db nyíló kivitelű személybejáró készült.

A műszaki-átadás átvételre 2020. november 3. napján került sor.

A projekt megvalósításával esztétikus megjelenésű, vadvédelmi szempontból is hatékony, új kerítés létesült, így a temető méltó kegyeleti helyként szolgálhat.

 

Magyar Falu Program

Közterület karbantartását szolgálóeszközbeszerzés

MFP-KKE/2020

Fűnyíró traktor beszerzése Nagyrákoson

Nagyrákos Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” című MFP-KKE /2020. kódszámú felhívásának keretén belül 1.040.989 Ft, azaz Egymillió-negyvenezer-kilenszáznyolcvankilenc forint vissza nem térítendő támogatást nyert Fűnyíró traktor beszerzése Nagyrákoson (projektazonosító: 30876060264, támogatói okirat iktatószáma: 1015/3009/860/3/2020) pályázatának megvalósítására.

A pályázati támogatásból 1 db Husquarna TC238T fűnyírótraktort vásároltunk, melyet a legkedvezőbb árajánlatot adó, Tímár és Társa Kft-től (9799 Szentpéterfa Kossuth L. u. 2.) szereztünk be.

Az Önkormányzat a település földrajzi elhelyezkedéséből adódóan jelentős zöldterületekkel rendelkezik, melyek folyamatos gondozást, karbantartást igényelnek a rendezett településkép fenntartásáért, a környezettudatos magatartás megvalósításáért, lehetőséget teremtve a testi, lelki feltöltődésre. Különösen fontosnak tartjuk az esztétikus, egészséges környezet kialakítását, nemzeti értékeink környezetének gondozását, valamint, hogy kulturált környezetet biztosítsunk a kikapcsolódásra, testmozgásra, sportra.

Az Önkormányzat meglévő eszközei elavultak, elhasználódtak és fenntartásuk jelentős többletköltségekkel jár. Ezért, a környezettudatosság jegyében, az új modern Husquarna TC238T fűnyíró traktor (Briggs & StantonIntek motorral, 656 cm3 lökettérfogat, hidrosztatikus váltó, 15 LE teljesítmény) beszerzésével tavasztól őszig biztosíthatjuk közterületeink, a hivatal, kultúrház, a helyi nemzeti értéknek nyilvánított Tájház és kovácsműhely, református és katolikus temető, játszótér és sportpálya, valamint a települési utak, árkok, járdák és buszvárók környékének karbantartását. Emellett fontos feladatunk az aktuális parlagfű-mentesítési feladatok elvégzése a Nagyrákos 129, 134 helyrajzi számokon, valamint a nemesszeri út mentén, összesen mintegy 1,5 ha területen.

Az új, modern gépet minimális működési költség és könnyű karbantartás mellett – a gyárilag beállított, lecsökkentett maximális fordulatszám miatt -, csendesebb üzemmód és a csökkentett károsanyag-kibocsátás jellemzi. Az Őrségi Nemzeti Park fokozottan védett területén kiemelkedően fontos a természetmegőrzés, az élő zöldterületeket preferáljuk.  Célunk az élhetőbb természeti környezet fenntartása, épített örökségünk környezetének méltó gondozása felesleges vegyszerek felhasználása nélkül, teret adva egészségesebb életmódnak.

Így az új fűnyíró traktor beszerzése hozzájárul Nagyrákos község belterületi közterületeinek, zöldterületeinek hatékony, megfelelő karbantartásához, fenntartásához, különösen a település frekventált helyi értékeinek környezetének gondozásához.

HUNG-2021 nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása

XX. Völgyhídi Vásár

2021. július 17-18.

Nagyrákos Község Önkormányzatának az Agrárminisztérium által meghirdetett nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt HUNG-2021 kódjelű pályázati felhívására benyújtott HUNG-2021/7656 pályázati azonosító számon nyilvántartásba vett „XX. Völgyhídi Vásár” című pályázata az Agrárminiszter HF/274/2021 számú döntése alapján egyszeri 2.401.640 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A nagyrákosi völgyhíd mellett évek óta nagyhírű népművészeti és kézműves vásárt rendezünk, ahol már nem csak a hagyományos vásári portékát találjuk, a helyi értékek bemutatására is szervezünk programokat, a helyi értékek megóvásáért, megőrzéséért.

A rendezvény keretében szinte valamennyi Települési Helyi Értékek Gyűjteményébe felvett nemzeti érték bemutatásra kerül.

Épített kulturális örökség kategóriában:

TÁJHÁZ ÉS KOVÁCSMŰHELY

BORROMEI SZENT KÁROLY KATOLIKUS

TEMPLOM

REFORMÁTUS TEMPLOM ÉS

HANGVERSENYORGONÁJA

Ipari és műszaki megoldások kategóriában:

VÖLGYHÍD

ZSUZSA ALAGÚT

Természeti környezet kategóriában:

SZALA-PATAK MENTI KASZÁLÓ RÉTEK

KASZÁLÓGYÜMÖLCSÖSÖK

Kulturális örökség kategóriában:

VÖLGYHÍDI VÁSÁR

Ahogy a régi vásárokban árusok, mutatványosok, komédiások, úgy itt is kézműves kirakodó vásár, kiállítás és szórakoztató műsorok, vetélkedők várják a falubelieket, hazatérőket és az idelátogatókat. A vásár, az Őrségben egyedülállóként, a régi falusi vásárok hangulatát megidézve, őrzi, láttatja e tájegység, s kis falunk értékeit, történelmi örökségét, természeti kincseit, s ezáltal életben tartja a helyi értékeket, a hagyományokat, tovább örökítve ezzel az őrségi föld szeretetét, erősítve összetartozásunkat.

Magyar Falu Program

Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – 2021

MFPOJKJF/2021

Játszótérkerítés építése Nagyrákoson

Nagyrákos Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése – 2021 című, MFPOJKJF/2021 pályázati felhívásra benyújtott Játszótérkerítés építése Nagyrákoson (projekt azonosítója: 3282812570) pályázat megvalósítására 4 970 875 Ft, azaz négymillió-kilencszázhetvenezer-nyolcszázhetvenöt forint vissza nem térítendő támogatást nyert.

A játszótér a falu központjában, nyílt területen, utcafronton ill. a Nagyrákosi-patakkal határos területeken helyezkedik el. Az utcafronton egyáltalán nincs kerítés, a patak mentén pedig elöregedett, leromlott állapotú kerítés szegélyezi, mely gazdaságosan nem felújítható. Ezért a pályázati támogatás igénybevételével a gyermekek biztonsága és vagyonvédelmi érdekek miatt új tájba illő kerítést építenénk. A játszótér a kultúrház, a község turisztikai látványosságai (református templom, kaszálórétek stb.), a futballpálya felé vezető közút ill. a Nagyrákosi-patak határolta területen helyezkedik el, ezért a gyermekek biztonsága érdekében élet-, baleset- és egészségvédelmi szempontból, valamint a játszóeszközök védelme miatt vagyonvédelmi szempontból is indokolt a lekerítése. Az ingatlanok utcafronti oldalán egyáltalán nincs kerítés, a patak felőli oldalon lévő kerítés pedig leromlott műszaki állapotú, bontandó. Terveink szerint az új kerítés ezen a két oldalon készül porszórt acél vázszerkezettel (oszlopokkal és hevederekkel), 2 m-es osztásközzel, 1,20 m magassággal. A fém vázszerkezetre akác kerítéslécek kerülnek rögzítésre a településképi rendelet előírásainak megfelelően. A kerítéslécek 7,5 x 2 x 120 cm mérettel készülnek, 8 db/m mennyiséggel. A kerítés utcafronti részén, az önkormányzati épület mellett 1 db nyíló kivitelű kapu készül, a kerítéssel megegyező kivitelben.

A játszótér a helyi közösségi élet egyik központja. Nemcsak gyermekek, gyermekes családok, hanem ifjak és idősebbek számára is találkozási pontként szolgál, a kultúrház szomszédságában szabadtéri közösségi térként funkcionál, lehetőséget kínál, hogy a különböző korosztályok tartalmasan tölthessék szabadidejüket, testileg-lelkileg feltöltődhessenek. Az Önkormányzat az elmúlt években számos fejlesztést hajtott végre önerőből a rendezett településkép kialakítása, fenntartása érdekében (pl. térköves járda, parkoló építése). Célunk a gyermekek testi épségének és egészségének biztosítása, a vandalizmussal okozott károk minimalizálása, a kóbor állatok okozta károk és kiemelten a vadkárok megelőzése. Ugyanis az Őrségben, erdőkkel körülvett településünkön régóta fennálló probléma, hogy a kóbor állatok mellett a betörő vadak (szarvasok, vaddisznók) rongálják a falu épületeit, építményeit, emlékhelyeket, utcabútorokat, zöldterületeket, fákat, bokrokat és virágágyásokat stb. Így, többek között, éjszakánként a játszótérre is bejárnak, kárt tesznek a játszóeszközökben, bútorokban, feltúrják a földet, szennyezik a területet, a játékokat, különösen a homokozót. E program megvalósításával nemcsak esztétikus megjelenésű, tájba illő kerítéssel gazdagodna a faluközpont, hanem a gyermekek számára biztonságos fejlesztési és játéklehetőséget biztosíthatunk, minimalizálhatjuk a rongálási és egyéb károkat.

Galéria