Nagyrákos Község Önkormányzata

9938 Nagyrákos, Alsószer 13.

Nyertes pályázatok

Magyar Falu Program
Temető fejlesztése
MFP-FFT/2019

Nagyrákos 135 hrsz-on temetőkerítés létesítése

Nagyrákos Község Önkormányzata a Magyar Falu Program Temető fejlesztése című MFP-FFT/2019 kódszámú felhívásának keretén belül 4 793 065 Ft, azaz Négymillió-hétszázkilencvenháromezer-hatvanöt forint vissza nem térítendő  támogatást nyert  Nagyrákos 135 hrsz-on temetőkerítés létesítése (támogatói okirat iktatószáma: 947/3009/403/3/2019, iratazonosító: 3020483783) projekt megvalósítására.

Az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatot adó Körmendi FERRUM-S Kft. (9900 Körmend Munkácsy u. 9.) árajánlatát fogadta el bruttó 5.152.659 Ft azaz Ötmillió-egyszázötvenkettőezer-hatszázötvenkilenc forint összegben és megbízta a projekt kivitelezésével.

A pályázati támogatással a meglévő alacsony, leromlott állapotú korhadt temetőkerítés helyett Steelvent típusú acélkerítés épült – az utcafronti részen 1,5 m magassággal, 200 m hosszon, az északkeleti és északnyugati oldalon 1,7 m magassággal 125 m hosszon -, acél oszlopokkal, zöld színű tűzihorganyzással. A kerítés utcafronti részén 2 db tolókapu és 2 db nyíló kivitelű személybejáró készült.

A műszaki-átadás átvételre 2020. november 3. napján került sor.

A projekt megvalósításával esztétikus megjelenésű, vadvédelmi szempontból is hatékony, új kerítés létesült, így a temető méltó kegyeleti helyként szolgálhat.


Magyar Falu Program

Közterület karbantartását szolgálóeszközbeszerzés

MFP-KKE/2020

Fűnyíró traktor beszerzése Nagyrákoson

Nagyrákos Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” című MFP-KKE /2020. kódszámú felhívásának keretén belül 1.040.989 Ft, azaz Egymillió-negyvenezer-kilenszáznyolcvankilenc forint vissza nem térítendő támogatást nyert Fűnyíró traktor beszerzése Nagyrákoson (projektazonosító: 30876060264, támogatói okirat iktatószáma: 1015/3009/860/3/2020) pályázatának megvalósítására.

A pályázati támogatásból 1 db Husquarna TC238T fűnyírótraktort vásároltunk, melyet a legkedvezőbb árajánlatot adó, Tímár és Társa Kft-től (9799 Szentpéterfa Kossuth L. u. 2.) szereztünk be.

Az Önkormányzat a település földrajzi elhelyezkedéséből adódóan jelentős zöldterületekkel rendelkezik, melyek folyamatos gondozást, karbantartást igényelnek a rendezett településkép fenntartásáért, a környezettudatos magatartás megvalósításáért, lehetőséget teremtve a testi, lelki feltöltődésre. Különösen fontosnak tartjuk az esztétikus, egészséges környezet kialakítását, nemzeti értékeink környezetének gondozását, valamint, hogy kulturált környezetet biztosítsunk a kikapcsolódásra, testmozgásra, sportra.

Az Önkormányzat meglévő eszközei elavultak, elhasználódtak és fenntartásuk jelentős többletköltségekkel jár. Ezért, a környezettudatosság jegyében, az új modern Husquarna TC238T fűnyíró traktor (Briggs & StantonIntek motorral, 656 cm3 lökettérfogat, hidrosztatikus váltó, 15 LE teljesítmény) beszerzésével tavasztól őszig biztosíthatjuk közterületeink, a hivatal, kultúrház, a helyi nemzeti értéknek nyilvánított Tájház és kovácsműhely, református és katolikus temető, játszótér és sportpálya, valamint a települési utak, árkok, járdák és buszvárók környékének karbantartását. Emellett fontos feladatunk az aktuális parlagfű-mentesítési feladatok elvégzése a Nagyrákos 129, 134 helyrajzi számokon, valamint a nemesszeri út mentén, összesen mintegy 1,5 ha területen.

Az új, modern gépet minimális működési költség és könnyű karbantartás mellett – a gyárilag beállított, lecsökkentett maximális fordulatszám miatt -, csendesebb üzemmód és a csökkentett károsanyag-kibocsátás jellemzi. Az Őrségi Nemzeti Park fokozottan védett területén kiemelkedően fontos a természetmegőrzés, az élő zöldterületeket preferáljuk.  Célunk az élhetőbb természeti környezet fenntartása, épített örökségünk környezetének méltó gondozása felesleges vegyszerek felhasználása nélkül, teret adva egészségesebb életmódnak.

Így az új fűnyíró traktor beszerzése hozzájárul Nagyrákos község belterületi közterületeinek, zöldterületeinek hatékony, megfelelő karbantartásához, fenntartásához, különösen a település frekventált helyi értékeinek környezetének gondozásához.

Galéria