Járdafelújítás

A projekt keretében Nemesszeren a teljes – töredezett, használhatatlan betonozott járdafelület felszedése megtörtént. Az átereszeket helyreállítják, cserélik és a gyalogos közlekedési felületet aszfalt réteggel látják el.

A beruházás kivitelezője a STRABAG Általános Építő Kft., mely céget három kivitelező közül választotta ki a képviselő-testület, mint legkedvezőbb ajánlatot adót.

A fejlesztés teljes költsége 5.281.948 Ft, melyet részben - 2.949.169 Ft bruttó összeget - az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására fordítható forrásból, másrészt – 2.332.779 Ft-ot - az önkormányzat saját fejlesztési előirányzatából fizet ki.

 A képviselőtestület tervezi a temető előtti meglévő betonozott járdaszakasz aszfaltozását és parkoló kialakítását is.